Drobné libické obrázky / část o obci a okolí / informace jsou doplňovány od roku 1999 / stránka 02
-
      Libice nad Doubravou   Doubrava       Železné hory       kontakt       komentovat       domů  
poznámky autora || úvod || vzpomínky || historie || okolí || hasiči || fotogalerie

předchozí / další stránka

Libice nad Doubravou patří mezi nejstarší lidská sídla v této oblasti.
Mezi Čechami a Moravou totiž ležel hustý les, který tvořil hranici, a pokud se chtěli cestovatelé dostat na druhou stranu, museli projít prorubanými a chráněnými místy. Právě Libice bývala jedním z takových míst. Z české strany byla výchozím bodem do nehostinných hvozdů. Tudy vedla Cesta liběcká...

Na adrese oldmaps.geolab.cz si lze prohlédnout, jak místo vypadalo před mnoha lety.
Tuhle mapu ale vystavoval obecní úřad při oslavách v roce 2006. Po kliknutí na obrázek se otevře velká mapa s nápovědou. Ale kdo by chtěl mapu čistou, ať se raději podívá sem.


Kam se podívat v této části?    

    Vzpomínky                    
    Čtyřicet černobílých fotografií z šedesátých lét dvacátého století doprovázejí vzpomínky na dětství.
    Historie                    
    Velmi rozsáhlá část, která je složená z citací různých dobových textů. Jako zdroj posloužily kroniky, víc než sto let starý spisek o Cestě liběcké a další záznamy, nechybí ani překlad císařského dekretu, kterým bylo v roce 1795 Libici umožněno pořádání trhů. Díky dávné stezce vzniklo o místní historii několik zajímavých materiálů, z nichž bylo možné čerpat.
    Hasiči                    
    Sbor byl ustaven v roce 1883 a dodnes ovlivňuje chod obce. Zde se na třech stránkách nacházejí citace z brožurky vydané ke stému výročí založení této organizace.
    Okolí                    
    Zatím pouze Chotěboř, Maleč, Štěpánov a Bezděkov; výhradně informace z historie a odkazy.
    Fotogalerie                    
    Starší i novější snímky, které dokumentují proměny obce během půlstoletí. Další fotografie a dobové obrázky jsou samozřejmě i na jiných stránkách tohoto webu.
    Obrazy a kresby                    
    Vznikly v šedesátých letech minulého století, představují vesnici té doby a malovali je dva libičtí rodáci, Jaroslav Záruba (č.p. 101) a Jan Málek (č.p. 81).

Vlevo je jedna z nejstarších místních pohlednic. Dokumentuje, jak se vesnice během posledního půlstoletí proměnila. A v těchto místech proměňuje, protože se zde právě začalo stavět.

předchozí   /   další stránka        


Drobné libické obrázky / část o obci a okolí / autor © Jiljí Záruba / stránka 02
...