drobné libické obrázky   ||   část o obci a okolí   ||   obsah   ||   stránka 02

Libice nad Doubravou patří mezi nejstarší lidská sídla v této oblasti. Mezi Čechami a Moravou totiž ležel hustý les, který tvořil hranici, a pokud se chtěli cestovatelé dostat na druhou stranu, museli projít prorubanými a chráněnými místy. Právě Libice bývala jedním z takových míst. Z české strany byla výchozím bodem do nehostinných hvozdů. Tudy vedla Cesta liběcká...

Na adrese oldmaps.geolab.cz si lze prohlédnout, jak místo vypadalo před mnoha lety.

Kam se podívat v této části?        

    Vzpomínky
Čtyřicet černobílých fotografií z šedesátých let dvacátého století doprovázejí vzpomínky na dětství.
    Historie
Velmi rozsáhlá část, která je složená z citací různých dobových textů. Jako zdroj posloužily kroniky, víc než sto let starý spisek o Cestě liběcké a další záznamy, nechybí ani překlad císařského dekretu, kterým bylo v roce 1795 Libici umožněno pořádání trhů. Díky dávné stezce vzniklo o místní historii několik zajímavých materiálů, z nichž bylo možné čerpat.
    Hasiči                    
Sbor byl ustaven v roce 1883 a dodnes ovlivňuje chod obce. Zde se na třech stránkách nacházejí citace z brožurky vydané ke stému výročí založení této organizace.
    Okolí
Zatím pouze Chotěboř, Maleč, Štěpánov a Bezděkov; výhradně informace z historie a odkazy.
    Fotogalerie
Starší i novější snímky, které dokumentují proměny obce během půlstoletí. Další fotografie a dobové obrázky jsou samozřejmě i na jiných stránkách tohoto webu.
    Obrazy a kresby
Vznikly v šedesátých letech minulého století, představují vesnici té doby a malovali je dva libičtí rodáci, Jaroslav Záruba (č.p. 101) a Jan Málek (č.p. 81).

Co je ještě ke shlédnutí?        

Tuto mapu vystavoval obecní úřad při oslavách v roce 2006. Po kliknutí na obrázek se otevře velká mapa s nápovědou. Kdo chce mít mapu čistou, podívá se sem .

Jedna z nejstarších místních pohlednic. Dokumentuje, jak se vesnice během posledního půlstoletí proměnila. Pohled od hřbitova.
V popředí se dnes nachází celá nová čtvrť.

předchozí   /   další stránka


tak trochu
rozcestník


fotografie
plné vzpomínek

zde je přístup
k řece


fotogalerie
není úplná

prohlížení
chce čas

  úvodní  

  nultá  


  návštěvní kniha  

  blog  

  školní vzpomínání  

  úvod  

  editorial  

  obsah  

  vzpomínky  

  z Hradiště  

  od hřbitova  

  u Bartáku  

  na Nádržce  

  stromy  

  ze střechy  

  různé  

  poznámky  

  historie  

  1801-1900  

  1901-1918  

  1919-1945  

  z obecní rady  

  cesta liběcká  

  písemnosti  

  kostel  

  cestopis  

  socialismus  

  dekret  

  hasiči  

  fotogalerie  

  nejstarší

  ze stejného místa

  bez komentáře  

  střípky

  masopust 2008

  masopust 2014

  galerie  

  obrazy

  kresby

  okolí  

  Železné hory

  Doubrava

  kontakty  

  autor