drobné libické obrázky   ||   o obci a okolí   ||   historie   ||   stránka 22

Z obecní kroniky

1962
V rámci zvelebování obce byl v měsíci srpnu odstraněn dosavadní dřevěný mostek přes Cerhovku na cestě k Sokolovcům a nahrazen železobetonovým, který dovoluje přejezdy těžkým nákladním autům. Stavbu provedli místní brigádníci pod vedením Jana Nádvorníka z čp. 104, předsedy stavební komise MNV, celkovým nákladem 13 459,20 Kč.
Jsou to jen náhodně poskládané záznamy, které spadají do čtyřiceti poválečných let. Obec v té době prošla bouřlivým vývojem.Kresby z kroniky přestavují starý
a nový most přes Cerhovku

Tentýž most v roce 2006

Letošní práce byly silně ovlivněny počasím. V polovině ledna bylo krásné jarní počasí, potom do konce března sníh a mrazy. Od 21. do 26. dubna teplota 28-30 °C. Československý rozhlas hlásil, že taková teplota v dubnu byla naposledy v roce 1781. Stromy byly v plném květu. Nastalo opět ochlazení a deštivo, jež trvalo do začátku června. Od 9. do 16. června teploty 30 °C. Po nich přišly silné bouřky. Od července sucho až do listopadu, kdy začalo mrznout a napadlý sníh zůstal až do příštího jara.
Jarní práce se opozdily. Teprve v květnu byly dosázeny brambory. Trávy narostlo málo. Otavy vlivem sucha nebyly. Žně začaly až po 15. srpnu. Výnos obilí, hlavně žita, byl nižší. Podzimní práce se protáhly až na začátek listopadu. Družstevníci celý rok zápasili s nedostatkem krmiva. Měli i nedostatek sadbových brambor; nakupovali je v některých družstvech po 150 Kč za q.

1966
Rodina Rudolfa Záruby byla vyděšena přírodním zjevem, ke kterému došlo na jaře letošního roku. Asi 4 m od obytného stavení a dílny zjistili jednoho dne odpoledne malou, ale dlouhou trhlinu v půdě. Toho dne v noci je vyrušil ze spánku silný šramot a hluk. Povrchová vrstva půdy podemletá vodou, silná asi 3 m, se posunula od obytného stavení směrem dolů. Asi 3 m od trhliny se opět zastavila, takže na místě trhliny vzniklo koryto hluboké i široké 3 m, dlouhé asi 15 m. Plocha posunuté vrstvy byla asi 20x15=300 m2. S posunutou vrstvou se přemístila i dřevěná kůlna, štěp, lísky i sloup elektrického vedení. Něco podobného okolí naší obce v posledních několika desetiletích ještě nevidělo. Tento zjev byl pravděpodobně způsoben rychlým táním sněhu a velkým nahromaděním vody pod povrchovou vrstvou půdy.
V Lánech a na Suché byly vybudované vodní nádrže. Stavby mají hodnotu 22 500 Kčs. Byla též upravena vodní nádrž ve zdější obci. V letošním roce byla provedena na čtyřech místech obce kanalizace. Čihadla (úsek od Málkových až na konec Libice), od zámku k čp. 9 (Pátek Jan), kanalizace na novém zastavovacím prostoru za farou a kolem kulturního domu. Byl též opraven prostor před zámkem. Staré kaštany byly vykáceny a místo nich vysazeny ozdobné keře. Okolí sochy sv. Jana též upraveno a oploceno drátěným plotem.


předchozí   /   další stránka


jen dva
záznamy

  úvodní  

  nultá  


  návštěvní kniha  

  blog  

  školní vzpomínání  

  vzpomínky  

  z Hradiště  

  od hřbitova  

  u Bartáku  

  na Nádržce  

  stromy  

  ze střechy  

  různé  

  poznámky  

  historie  

  1801-1900  

  1901-1918  

  1919-1945  

  z obecní rady  

  cesta liběcká  

  písemnosti  

  kostel  

  cestopis  

  socialismus

  dekret  

  hasiči  

  fotogalerie  

  nejstarší

  ze stejného místa

  bez komentáře  

  střípky

  masopust 2008

  masopust 2014

  nevešlo se jinam

  nejnovější

  galerie  

  obrazy

  kresby

  okolí  

  Železné hory

  Doubrava

  kontakty  

  autor