drobné libické obrázky   ||   o obci a okolí   ||   historie   ||   stránka 14

Zápisy ze schůzí obecní rady (1829-1911)

25. 2. 1829
Pan Karel Černý navrhuje dále, by se budoucně obecnímu strážníku na šatstvo roční paušál vyplácel. K výpočtu paušálu toho by se vzal 6 letý průměr.
9. 2. 1891
Osvobozeny byly chudé děti od placení školného (z rozhodnutí obecní rady).
9. 6. 1892
Josef Křivský - starosta - navrhuje, aby se na pořízení sochy Pany Marie do kostela v Libici, od obce 40 zlatých věnovalo, poněvadž již dříve obec Libice na pořízení sochy sv. Jana Nepomuckého 20 zlatých přispěti slíbila.
16. 6. 1892
Z almanachu
Libice nad Doubravou, 1795-1995. Vydáno k 200. výročí povýšení obce na městys.
Almanach nemá tiráž, jen záhlaví, kde se praví, že materiály byly čerpány z obecní kroniky a z knih zápisů ze schůzí obecní rady. Kdo tyto zápisy vybral a přepsal do almanachu, není uvedeno.


Fotografie je z počátku 60. let minulého století; pohled na kostel z míst, kde se dnes nachází fotbalové hřiště.

Pan přísedící Josef Záruba navrhuje, by se věžní hodiny opravily. Jelikož se přítomným zdá cena 38 zlatých příliš vysoká, usneseno, by člen výboru pan Josef Křivský hodiny prohlédl a pakli uzná, že by nějaká nepatrná správa k opravě dostačila, by tytéž sám opravil.
9. 3. 1893
Pan Antonín Janovský navrhuje, by se taneční zábavy v letní době, zvláště, když jest pilná práce, co možná omezily, což schváleno.
28. 2. 1895
Starosta činí dotaz, zdali se hajný František Málek zase v tomto roce ve službě ponechá, usneseno většinou Fr. Málka pro tento rok služby zbaviti a za obecního hajného Jana Kadlece jmenovati, který jest mrzák a za obtíž obci by připadnouti mohl.
16. 6. 1895
Pan Josef Záruba navrhuje, by se noční toulky a křiky po ulicích přetrhly i usneseno, by každý z pánů výboru jeden den s policajtem po městečku přešel a pořádek zjednal.
6. 10. 1895
Ustanovení pozemku pro nový hřbitov. Obecní zastupitelstvo usneslo se v té věci následovně: a) Hřbitov tento nalézá se od nepamětných dob na místě tomto a nikdy zdravotnictví na závadu nebyl. b) Vhodnějšího místa není možno nalézti. Jediné příhodnější bylo by na farském poli pod lihovarem, proti čemuž pan zástupce velkostatku protestuje.
7. 5. 1896
Starosta oznamuje, že nechal nasázeti lípy, což stalo se bez usnesení obecního zastupitelstva a žádá, by jednání to dodatečně schváleno bylo, což také ihned bez námitek učiněno.
20. 11. 1898
Uvítání nového důstojného pana faráře. Ustanoveno postaviti bránu u zámku, kterou slíbil velectěný pan Jan Moravec, správce dáti zříditi. Obec pak má vchod do fary dáti ozdobiti a jíti naproti s hudbou na hranice obce k Borové a asi 3 kg prachu ku střelbě na oslavu zakoupiti.
8. 2. 1903
Starosta oznamuje, že zadal žádost o cis.král. telegrafní úřad a c.k. četnickou stanici pro obec zdejší. Vzato k schvalující vědomosti.
8. 1. 1905
Pan Bohumil Kopecký navrhuje, že je v obci zdejší zapotřeby vodovodu a nelze se spoléhati, že by voda přebytečná z pivovaru zdejšího stačila. Pozemky, kudy by voda do obce vedla, slíbili majitelové bez náhrady dáti.
19. 12. 1909
Starosta přečetl vyřízení c.k. okresního hejtmanství ohledně zřízení četnické stanice, že pro nedostatek mužstva četnická stanice v obci zdejší zřízena býti nemůže.
9. 12. 1911
Pan Maška navrhuje, by se na sloup před městečko dala tabulka, že rychlá jízda přes městečko se zapovídá.

předchozí   /   další stránka


další fotografie
jsou zde

stejné místo
ukazují kresby

  úvodní  

  nultá  


  návštěvní kniha  

  blog  

  školní vzpomínání  

  vzpomínky  

  z Hradiště  

  od hřbitova  

  u Bartáku  

  na Nádržce  

  stromy  

  ze střechy  

  různé  

  poznámky  

  historie  

  1801-1900  

  1901-1918  

  1919-1945  

  z obecní rady

  cesta liběcká  

  písemnosti  

  kostel  

  cestopis  

  socialismus  

  dekret  

  hasiči  

  fotogalerie  

  nejstarší

  ze stejného místa

  bez komentáře  

  střípky

  masopust 2008

  masopust 2014

  nevešlo se jinam

  novější

  galerie  

  obrazy

  kresby

  okolí  

  Železné hory

  Doubrava

  kontakty  

  autor

  xxx  

TOPlist