drobné libické obrázky   ||   o obci a okolí   ||   hasiči   ||   stránka 25

Libičtí hasiči (1958-1972)

           "Oslavy 75 let založení sboru se konaly 13. 7. 1958 v prostoru hřiště Pod skálou. Dopoledne proběhlo okresní kolo soutěže požárních družstev. Naše družstvo dosáhlo největších úspěchů v historii sboru. Muži obsadili I. místo, ženy II. místo a dorost obsadil III. místo. K poslechu hrála dechová hudba, která doplňovala bohatý kulturní program, zakončený seskokem výsadkářů a cvičným útokem vojáků.
Úryvky ze sborníku
100 let požárního sboru Libice nad Doubravou, 1883-1983 z r. 1983

Stručné vysvětlení některých zkratek, které se objevují v citovaném sborníku.

MNV - Místní národní výbor (dnes obecní úřad)
SPO - Svaz požární ochrany
MP - Mladý požárník
OV SPO - Okresní výbor Svazu požární ochrany
ÚV SPO - Ústřední výbor Svazu požární ochrany
JZD - Jednotné zemědělské družstvo
ČSČK - Československý svaz červeného kříže (nebo tak nějak)
PO SSM - Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže
SSM - Socialistický svaz mládeže
NF - Národní fronta (povinná koalice čtyř politických stran a dalších organizací, které na území socialistického Československa působily)
ČSŽ - Československý svaz žen
OB - Osvětová beseda (obecní organizátorka kulturních akcí)

Co znamenají zkratky VČS a OVPO se mi nepodařilo zjistit.

       V tomto roce musel sbor zasahovat u dvou požárů v obci. První založil (tehdy ještě malý, dnes člen SPO) Jiří Pešek ze Lhotky, který si rozdělal ohníček u obytného stavení svého otce - Josefa Peška. Požár byl v zárodku zlikvidován. Druhý požár byl v kovárně Rudy Daleckého, kde škoda byla již větší. Zavinila jej špatná elektroinstalace u elektromotoru. Při požáru pomáhaly okolní sbory a sbor z Chotěboře, který dodával vodu až z řeky Doubravky. Dne 2. 10. 1959 byl hned na počátku požár uhelného prachu u p. Vltavského zlikvidován.
       V roce 1960 je zakoupen kámen na vodní nádrž na Čihadlech (v místech rod. domku p. Krále a p. Michala) za 8 000 Kčs. Úpravy se však tato nádrž nedočkala. Vlivem špatné spolupráce našeho sboru s MNV byla část kamene prodána, část použita k jiným účelům. V tomto roce bylo na stavbu hráze v Libické Lhotce vyčerpáno 8 700 Kčs.
       Funkci velitele v období 1954 - 1964 do VČS zastává Josef Čejka.
       V únoru 1964 vznikl požár ve skladu píce u kravína v Libici od odhozeného nedopalku cigarety. Zde nám velmi pomohly okolní sbory - zejména Bezděkov, Sloupno a Chotěboř. Náš sbor si spíše udělal ostudu, když špatně zazimovaná technika musela být rozmrazována. Při tomto požáru utrpěl Ladislav Souček oční zranění.
       V srpnu 1963 byla konána oslava 80-ti letého výročí založení sboru v rámci obvodního kola soutěže požárních družstev.
       V roce 1965 vypomáhal náš sbor při likvidaci požáru v Cheposu Chotěboř, za což se našemu sboru dostalo uznání a poděkování přímo od ředitele závodu. V tuto dobu zastával funkci velitele Josef Turek a předsedou byl Josef Čejka. V tomto roce jsme se zúčastnili soutěže okresního kola v Žižkově poli.
       V roce 1967 se naši muži umístili v Sobiňově, v soutěži 17 družstev, na III. místě. Mládež ve stejném roce obsadila na soutěži ve Světlé místo I. a III.
       V roce 1969 navštívili naši obec Pražští umělci s estrádním vystoupením v soutěži Uhelná Příbram - Libice. V tomto roce dne 10. 7. postoupilo družstvo děvčat do krajského kola soutěže v Pardubicích, kde nedostatečná výstroj sbížila jejich umístění, i když útok odpovídal II. místu. V tomto období zastával funkci velitele František Bohuněk, předseda Váslav Novotný.
       Během dalších let jsme získali novou stříkačku PS-12 a optařili ji startérem. Původní PS 8 jsme předali požárníkům do Lánů.
       V roce 1970 jsme provedli přestavbu karoserie Praga RN. Pro naše členy a příslušníky jejich rodin byly uspořádány zájezdy na Matějskou pouť, Pošumavský věneček - v počtu 85 členů. Další zájezd byl do Lidic a na divadelní představení na hradě Karlštejně. Byly pořádány různé akce včetně tradičního plesu, pomlázkové zábavy a maškarního průvodu. V tomto období byl přerušen výcvik mládeže v důsledku úmrtí Josefa Beráka, který mládež cvičil a vykonal ve sboru a v celé naší obci mnoho záslužné práce.
       Rok 1972 byl pro naši organizaci kritický. Dochází k rozporům mezi SPO a MNV. Důvodem k napadávání z jedné či druhé strany a situace se vyhrotila natolik, že z rozhodnutí členské schůze měla být organizace buď uvedena do klidu nebo rozpuštěna.
       Všechny rozpory byly ukončeny tím, že dne 20. 10. bylo rozhodnuto o rekonstrukci vodní nádrže na obci a s obnovou bylo ihned započato."

předchozí   /   další stránka


předchozí část
je tady


hořelo v kovárně
u Daleckých

pozapomenuté
zkratky


hořelo
v Cheposu


umělci
z Prahy


rozpory
ve sboru

  úvodní  

  nultá  


  návštěvní kniha  

  blog  

  školní vzpomínání  

  vzpomínky  

  z Hradiště  

  od hřbitova  

  u Bartáku  

  na Nádržce  

  stromy  

  ze střechy  

  různé  

  poznámky  

  historie  

  1801-1900  

  1901-1918  

  1919-1945  

  obecní rada  

  cesta liběcká  

  písemnosti  

  kostel  

  cestopis  

  socialismus  

  dekret  

  hasiči (2)

  fotogalerie  

  nejstarší

  ze stejného místa

  bez komentáře  

  střípky

  masopust 2008

  masopust 2014

  nevešlo se jinam

  nejnovější

  galerie  

  obrazy

  kresby

  okolí  

  Železné hory

  Doubrava

  kontakty  

  autor