Fotografický průvodce po zajímavých místech řeky Doubravy

Snímky jsou z různých let.
Vycházíme od mostu do Libické Lhotky a jdeme proti proudu až k chatám.
V druhé polovině dvacátého století byla do určité míry regulovaná ta část Doubravky, která je vidět na fotografiích. Nemyslím tím, že by se rovnal její tok, jako se to stalo Cerhovce, která do ní v těchto místech přitéká, nýbrž se koryto jen udržovalo ve stávající podobě. Lidé sem naváželi kameny, vyspravovali zákruty, káceli stromy, vyřezávali keře a sekali trávu. Dnes to ale není příliš znát, řeka už je zase zarostlá, divoká, prostě svá...
úvodní stránka   /   předchozí stránka   /   další fotografie    

        Na další stránce jsou starodávné mostky a další zajímavosti

        Drobné libické obrázky / část o řece Doubravce / autor © jiljí záruba / 60. stránka z 66