Fotografický průvodce po zajímavých místech řeky Doubravy

Od Točitého víru ke Korytu, procházka v předjaří roku 2004
Údolí Doubravy je v první zóně Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Necháme auto u chaty Doubravky, sejdeme dolů k řece a vydáme se proti proudu. Dojdeme k vodopádu, kterému se říká Koryto, a vrátíme se zpět. Cestou uděláme dvě odbočky - vyšplháme se na Čertův stolek a o kus dál na protější Sokolohrady. I s fotografováním a rozjímáním nám na to budou stačit dvě hodiny.
Tyto romantické partie Doubravy zpřístupnil v první polovině minulého století Klub čsl. turistů, odbor v Chotěboři (založen 1901) a také tam vybudoval kamenné chodníčky, schody a zábradlí a celou stezku i s odbočkami opatřil značkami a tabulkami. Dnes se o to všechno stará zejména Klub českých turistů a jak je zřejmé z tabulek, sponzorsky i Lesy České republiky.
úvodní stránka   /   předchozí stránka   /   další fotografie    

        Na další stránce je Údolí Doubravy v letech 2005 až 2008

        Drobné libické obrázky / část o řece Doubravce / autor © jiljí záruba / 58. stránka z 66