Fotografický průvodce po zajímavých místech řeky Doubravy

Začínáme archivními snímky.
První představuje skály pod bíleckým mostem.
Barevnou pohlednici vydal M. Brzek, knihtiskář a knihkupec z Chotěboře. Na pohlednici není uveden rok vydání, je na ní jen rakousko-uherská známka, takže musí být z doby před vznikem Československa.
Tři řady černobílých snímků jsou naskenované z brožurky Průvodce po Chotěboři a okolí, kterou v roce 1935 svým nákladem vydal odbor Klubu čsl. turistů v Chotěboři. Tiráž uvádí jako autory fotografií Jar. Holubáře, Jos. Jelínka, J. Schlossera, Al. Zezulu, J. Žandu, Fr. Šidlofa a fotoateliér Ad. Štěpánka, ale konkrétněji je nelze určit.
Stránku uzavírají dobové pohlednice - první řada zleva: Mikšova Jáma (Karel Míšek, knihkupec, Chotěboř), dvakrát Sokolohrady (první M. Brzek, knihkupec, Chotěboř, druhá K. Míšek, knihkupec, Chotěboř, 1922) - ačkoliv je uvedeno Čertův stolek, jsou to Sokolohrady ( viz jinde ), následuje chata u Točitého víru (nakl. Alois Zezula, Chotěboř - na pohlednici je nalepená protektorátní známka).
Druhá řada:
pohled ke Korytu (M. Brzek, Chotěboř, 1910), partie Doubravy bez určení (Karel Míšek, knihkupec, Chotěboř, 1907), Horní mlýn (Karel Míšek, knihkupec, Chotěboř, 1907) a pohled ze Sokolohradů ke Korytu (Nakl. K. Veselý, Chotěboř). Pokud není uveden rok, nelze jej z pohlednic zjistit.

Několik starých pohlednic z okolí Doubravky je i zde    

úvodní stránka   /   předchozí stránka   /   další fotografie    

        Na další stránce jsou prameny Doubravky

        Drobné libické obrázky / část o řece Doubravce / autor © jiljí záruba / 56. stránka z 66