příroda - doubravka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

příroda
Co všechno lze v Údolí Doubravy vidět

Zíkladní údaje
Plocha povodí Doubravy 598 km čtverečních
Délka řeky 89,5 km
Průměrný spád 5,5 promile
*
V povodí řeky jsou tato chráněná území: Niva Doubravy u Sobíňova, přírodní rezervace Ránská jezírka, rybník Řeka u Krucemburku, přírodní rezervace Štíří důl mezi Vojnovým Městcem, Hlubokou a Radostínem, přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy a Svatomariánské údolí západně od Libice nad Doubravou.
*
V Údolí Doubravy je přes 300 druhů vyšších a 32 druhů nižších rostlin, 82 druhů obratlovců, 9 druhů ryb.
*
Spád řeky v Údolí Doubravy18,8 promile * Řeka v Údolí překonává výškový rozdíl 55 m v délce 1340 m * Nejužší tok je v místě zvaném Koryto. * Nedaleko tohoto místa se asi metr nad hladinou nachází ve vodorovné části skály obří hrnec, který vznikl erozní činností; jeho dno je dokonalá prohloubená polokoule.
*
Geograficky patří Údolí Doubravy do českého masívu, podsoustavy Hornosázavská pahorkatina. Leží také v jižní části Železných hor. Nejhojněji jsou zastoupeny břidlice.
*
V korytě Údolí jsou tvrdé krystalické břidlice, ruly, dvojslídné až muskovitické ortoruly, bílecké ortoruly, biotické pararuly a amfibolity, serpentinity a amfibolity, sedimenty svrchní křídy.
*
Vývoj Údolí začal na konci třetihor, povrch byl tvořen křídovými sedimenty. Řeka v nich hloubila své koryto. U Bílku narazila na tvrdé ruly, a protože se nemohla vydat jinudy, začala je nahlodávat. Během čtvrtohor byly křídové sedimenty odplavovány a vznikala soutěska. Řeka se zatáčí v místech tektonických puklin.


Videoklip Doubravka je divoká
Za pozornost stojí
Rostliny
Bledule jarní (Leucojum vernum)
Bukovinec kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris)
Devětsil bílý (Petasites albus)
Hluchavka žlutá (Galeobdolon montanum)
Kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus)
Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Lipnice luční (Poa pratensis)
Lišejník (Biotora lucida)
Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum)
Medyněk vlnatý (Holcus lanatus)
Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva)
Náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora)
Netýkavka malokvětá (Impatiens nolitangere)
Netýkavka nedůtklivá (Impatiens parviflora)
Orsej jarní (Ficaria verna)
Osladič obecný (Polypodium vulgare)
Ovsíř pýřitý (Avenochloa pubescens)
Samorostlík klasnatý (Actaea spicata)
Starček fuchsův (Senecio fuchsii)
Strmobýl lysý (Turritis glabra)
Třeslice prostřední (Briza media)
Udatna lesní (Aruncus sylvestris)
Violka divotvorná (Viola mirabilis)
Zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum)
Zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia)
Ptáci
Brhlík lesní (Sitta europaca)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Datel černý (Dryocopus martius)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Puštík obecný (Strix aluco)
Skorec vodní (Cinclus cinclus)
Sýkorja parukářka (Parus cristatus)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
Savci
Kuna skalní (Martes foina)
Myšice lesní (Apodemus flavicollis)
Rejsec vodní (Neomys fodiens)
Rejsek obecný (Sorex araneus)
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
Další živočichové
Slíďák hajní (Pardosa lugubris)
Zuboústka sametová (Isognomostoma holosericeum)
Chrostíci, pošvatky, kroužkovci a jiní.

Zdroj: Údolí Doubravy, Naučná stezka,
2. upravené vydání, vydala AUGUSTA, 1994,
pro Společnost přátel Železných hor,
autoři RNDr. F. Bárta a Ing. A. Drlíková

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky