kam dál - doubravka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

kam dál
Knihy a brožury, z nichž lze čerpat
Podoubraví
Marie Hrušková
Jaroslav Turek
Tam, kde teče Doubravka
Horní Podoubraví
1996

*

Marie Hrušková
Jaroslav Turek
Tam, kde teče Doubravka
Střední Podoubraví
2004
Tam, kde teče Doubravka
Tam, kde teče Doubravka
Stanislav Pavlíček, Milan Šustr,
Milan Stránský, Jaroslav Líbal,
Podoubraví nejen na starých pohlednicích, 2016

"Tam, kde vede u Doubravky silnice, tam vůni lesa občas překryje pach banzinu, jak je to v naší době úplatkem za pohodlí civilizace. A tak raději odbočíme na cestu, která vede pod mlýnem do lesa. Zabloudit se tu nedá, budeme mít vedle sebe spolehlivou průvodkyni Doubravku. Je dobře, že je cesta pohodlná, alespoň můžeme očima řeku sledovat. Krsánou říčku s živou vodou, vlastně už řeku, vždyť tady se její břehy přece od sebe vzdalují na několik metrů. Má vodu průzračnou a protože jí není mnoho, je vidět dno, v něm se lesknou omleté stěny kamenů i kamínků. Snad jednou tomu bude skutečně tak, že voda nebude čistá jen na pohled, ale opravdu, aby se nebylo třeba bát i napít.
Nejen Doubravka potěší, i břehy a lesy okolo. Jehličnaté větve se střídají s listy, trsy trávy se smáčejí až v řece a o kousek dál je náhle střídá vysoký hliněný břeh s obnaženými kořeny mladé olše. A řeka poskakuje, snad každý větší kámen v proudu jí stojí za spršku kapek a vlídné zabublání.
Pak přece jen musíme trochu koukat pod nohy. Na pár kroků od řeky je břeh rybníka a na stezce, ve kterou se změnila lesní cesta, je vlhko. Voda v rybníku je temná a tajemná. Není snad špinavá, ale i ve vedru bych dala raději přednost skromnému ochalzení v průzračné, třebaže mělké  Doubravce než v záhadné rybniční vodě, kterou obklopuje chlad a tlení. To je starý rybník Valcha."
Tam, kde teče Doubravka, Horní Podoubraví
O Údolí Doubravy se zmiňují další publikace, které rovněž obsahují historické i dobové fotografie.

Kolektiv autorů
Chotěboř,
stručné dějiny města,
nakladatelství Kruh
pro MěstNV v Chotěboři, 1981

*

Karel Andrle, Josef Dostál, Stanislav Pavlíček, Václav Tuček
Chotěboř,
vydalo město Chotěboř, 2001
Chotěboř 1981
Chotěboř 2002
Průvodce po Chotěboři a okolí
Zleva: Průvodce po Chotěboři a okolí, vydal svým nákladem odbor Klubu čsl. turistů v Chotěboři, 1935; Libice nad Doubravou, vydáno k 200. výročí povýšení na městys, 1995; Staré pověsti z Chotěbořska, Listy Městského muzea v Chotěboři, 1992; Údolí Doubravy, Společnost přátel Železných hor, 1994; 100 let požárního sboru Libice nad Doubravou, Svaz požární ochrany, 1983; Almanach 750 let obce Malče, obec Maleč, 2002

Odkazy jinam, kde se lze inspirovat
„Na Doubravce bývaly též hamry – kovárny buchary s vodním pohonem a stoupami na drcení železné rudy, a to pod rybníkem Řeka, u Pobočáku (pobočního Pobočenského rybníku), u Nového Ranska a u Bílku. Bíleckému hamru se říkalo „zubatý“ a vyráběly se zde hřebíky šindeláky.“
Z historie Ždírce nad Doubravkou, Václav Fidler, 2016 / fidler.zdirec.sweb.cz
"Je ale třeba počítat s náročnějším terénem, kde to může za mokra dost klouzat. Ve svazích jsou ovšem na trasách často zasazené kamenné schody a v prudších srázech dokonce i kovová zábradlí. Pohled na hučící řeku v kaňonu porostlém bujnou vegetací však za trochu toho nepohodlí rozhodně stojí."
Z Čertova stolku uvidíte český Grand Canyon,
který vytvořila řeka Doubrava,  Irena Šarounová, 2014 / Rádio vašeho kraje
"Skalní oblast se nachází u Chotěboře, v údolí řeky Doubravy, mezi chatou Doubravka a Bílkem. Terény jsou rozloženy po obou březích řeky Doubravy a až na jednu výjimku jsou tvořeny okrajovými stěnami o délce do 40 metrů."
Skály v okolí Chotěboře / Český horolezecký svaz
"Hned na začátku údolí se nacházejí asi 18 m vysoké skály na pravém břehu řeky. Nazývají se Vláček. Mrazovým zvětráváním pod nimi vzniklo úpatní suťovisko s balvany až 1,5 m velkými. V místě zvaném Mikšova jáma pak spadá řeka Doubrava 1,5 m vysokým vodopádem do hluboké tůně."
Horolezectví Údolí Doubravy u Chotěboře, 2014 / www.infocesko.cz
"Většina věci znalých přátel mě potvrdila, že Doubrava má ve svých počátcích tmavou rašelinnou vodu. Já si dovolím tvrdit, že tok řeky Doubravy vzniká soutokem tří jakýchsi odvodňovacích strouh pár desítek metrů dlouhých a co do množství odváděné vody rovnocených."
Prameniště Doubrava, Zdeněk Sabol, 2013 / estudanky.eu
Zamrzlé koryto řeky Doubravy s ledopády a vyhlídkou, video, 2016 / stream.cz

***
www.nadoubravce.cz
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky