k pramenum doubravy - doubravka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

fotografie

02 * Fotografický průvodce po zajímavých místech řeky Doubravy
Expedice k pramenům
Žlábek (rozcestí)
Hrdinové knížky Doubravka, obraz cestopisný ( viz zde ) našli pramen Doubravy, nám se to ale v roce 2006 nepodařilo. Nebyli jsme si zkrátka jistí. Dostali jsme se k Žlábku a později také ke strouze, kde dva roky předtím Luděk Munzar při natáčení pořadu Zpět k pramenům zatloukl cedulku s nápisem Zde počíná svůj tok řeka Doubrava. Cedule stojí u silnice a je tedy zřejmé, že tady Doubrava nepramení. Spíš se přikláním k názoru, že za její počátek lze považovat až potok vytékající z rybníku zvaného Doubravník.
Prameny Doubravy
Prameny Doubravy
Pramen podle ČT
Prameny Doubravy
Prameny Doubravy
Potok vytékající z Doubravníku
Doubravník
Doubravník
Doubravník
Doubravník
Rybník Doubravník je schovaný v lesích nedaleko Radostína. Leží relativně v údolí, proto stahuje vodu z okolních svahů. Při naší malé expedici jsme prochodili les křížem krážem a všude jsme naráželi na drobné průsaky, jakési pramínky vyvěrající z lesní půdy. Rozsáhlý les je také uměle odvodňován, všude jsme se setkávali se strouhami a stružkami, minuli jsme dokonce zarostlou tůňku. Všechna voda se slévá v Doubravníku. Teče tam i ta z Doubravníčku. Určit jeden jediný pramen by od nás tedy bylo troufalé.

Z Doubravníku vytékají dva proudy - jeden přes stavidlo a druhý z močálů na jížní straně. Hned dole pod rybníkem se oba toky spojují a společně v jednom klikatícím se korytu tečou do rybníku Řeka. Přítokem Řeky je zároveň Štírský potok, který je považován za druhý pramen Doubravy, vytéká z Malého Dářka a protéká rybníčkem zvaným Štíří důl. A aby byl zmatek ještě větší, Doubrava protéká rybníkem Ranským, kanálem napájí rybník Pobočenský a bere z něj vodu a teprve poté se stává řekou. Vlastně potokem, jak ukazují poslední čtyři snímky. Jsou pořízené z malého mostu na cestě mezi Sobiňovem a Hlínou.

Všechno má logiku. Kdysi byly totiž v tomto hlubokém údolí rozlehlé bažiny a rašeliniště. Při prvním osidlování z nich začali lidé dělat rybníky, neboť to pro ně bylo nejjednodušší. Později je vysoušeli, aby měli ornou půdu a pastviny, a novověk přišel s regulací toků.
Pod hrází Doubravníku
Potok vytékající z Doubravníku
Potok vytékající z Doubravníku
Průsaky z Doubravníku
Potok vytékající z Doubravníku
Potok vytékající z Doubravníku
Štíří důl
Potok ze Štířího dolu
U Štířího dolu
Rybník Řeka
Ranský rybník
A ještě dovětek: V návštěvní knize 31. 1. 2008 pan Sabol z Chotěboře napsal, že Doubravník není rybník, kde pramení Doubrava. Nad Doubravníkem je ještě Doubravníček a i ten má svůj přítok. Asi sto metrů nad ním se přítok větví na další dva potůčky. Ten vlevo vytéká z rašelinišť a má tmavou vodu. I v létě, když je sucho, má stále vodu. Jeho délku odhaduji na tři km. Já osobně jej považuji za ten správný počátek Doubravy. Ten potůček tekoucí zprava je víceméně dešťová struha měnící svou délku podle množství srážek. Odhaduji ji na dva km. Česká televize před lety označila tento potůček jako pramen. Myslím, že si jen chtěli usnadnit práci, viz seriál Zpět k pramenům. Fandím všem, kteří řeku Doubravu mají rádi jako já."
Pobočenský rybník
Doubravka u Sobiňova
Doubravka u Sobiňova
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky