drobné libické obrázky   ||   o obci a okolí   ||   historie   ||   stránka 23
Dekret císaře Františka II. - 7. září 1795


My, František II. z boží milosti zvolený římský císař, na věčné časy množitel říše, král německý, maďarský, český, dalmacký, kroacký, slavonský, haličský, lodomeranský a jerusalémský, arcivévoda rakouský, velkokníže sedmihorský, kníže mailandský, montuský a parmský, svatý pokněžněnější hrabě habsburský, flanderský, tyrolský, vyznáváme veřejně tímto listem a oznamujeme každému, že nás co nejponíženěji prosil majitel vsi Libice v našem dědičném království českém Benedikt rytíř z Rittersteinu, abychom my ráčili povoliti povýšení této vesnice na tržní místo a jemu udělili dva výroční trhy a 4 trhy dobytčí. Když my milostivě vyhovujeme této nejponíženější žádosti, současně ale také na srdce klademe, že bude pomáhati, aby touto výhodou nevznikla škoda veškeré obci, řemeslníkům a profesionálům sousedních měst a tržních míst nebyla způsobena škoda. Když my jsme povýšili vesnici Libici na tržní místo s rozvážnou myslí, dobrým úmyslem, po zralé úvaze a dokonalém uvážení, ráčíme nejmilostivěji dovoliti mu konati dva výroční trhy v pondělí po škapulířské pouti (v červenci) a ve čtvrtek po Egediu, 4 dobytčí trhy, sice v pondělí po Šimonu a Judě, ve čtvrtek v prvním postním týdnu, ve středu po Janu Nepomuckém a ve středu po Petru a Pavlu, s podmínkou, že trhy, které připadnou na přikázané sváteční dny, budou se moci konati v nejbližší předcházející nebo následující pracovní den, s předpokladem tyto časem a podle potřeby rozmnožit či zmenšit nebo úplně zakázat. To dáváme tímto na vědomí mocí svého listu jako vládnoucí král český. Myslíme, ustanovujeme, nařizujeme a chceme, aby tato privilegia beze všech překážek jsou a budou v platnosti. A přikazujeme tímto všem a všem našim následujícím vrchnostem, obyvatelům a poddaným, co důstojnost, postavení, úřad nebo jsoucnost v našem dědičném království Českém mají, zvláště ale našemu královskému guberniu také tímto urozeně, že bude náležitě šetřiti námi nejurozeněji propůjčené trhy městečku Libice, jinak naproti tomu propadne našemu těžkému trestu a nemilosti. To myslíme my. Na důkaz pravosti opatřili jsme tuto listinu naší císařsko-královskou a arcivévodskou zavěšenou velkou pečetí. Dána v našem hlavním a residenčním městě Vídni dne 7. měsíce září po narození Krista, našeho milostivého Pána a spasitele milostivého, v sedmnáctistém pět a devadesátém, našich říší římských a dědičných zemí ve čtvrtém roce.

Vlevo nečitelný podpis Františka II.
Dole vlevo a vpravo nečitelné podpisy.
Dekret je psán na pergamenu velikosti 70x50 cm. K němu je černožlutou stužkou přivázánavelká pečeť v dřevěném pouzdře.

Ad Mandatum Sac rae CraescRegiae Majestatis

Text je z kroniky Libice nad Doubravou, str. 76

předchozí   /   další stránka


konec textů
o historii

něco je ještě
u hasičů

  úvodní  

  nultá  


  návštěvní kniha  

  blog  

  školní vzpomínání  

  vzpomínky  

  z Hradiště  

  od hřbitova  

  u Bartáku  

  na Nádržce  

  stromy  

  ze střechy  

  různé  

  poznámky  

  historie  

  1801-1900  

  1901-1918  

  1919-1945  

  z obecní rady  

  cesta liběcká  

  písemnosti  

  kostel  

  cestopis  

  socialismus  

  dekret

  hasiči  

  fotogalerie  

  nejstarší

  ze stejného místa

  bez komentáře  

  střípky

  masopust 2008

  masopust 2014

  nevešlo se jinam

  nejnovější

  galerie  

  obrazy

  kresby

  okolí  

  Železné hory

  Doubrava

  kontakty  

  autor