Pohlednice pro pamětníky        


blog str. 3

Chata Doubravka
Na pohlednici je napsáno Vrbkova chata u Chotěboře, pohlednici vydalo Papírnictví V. Vroubek, Chotěboř, ale nikde není uveden rok. Jen z razítka lze vyčíst, že byla odeslána z Krucemburku, a na známce je prezident Gottwald, musela tedy putovat poštou v roce 1948 nebo 1949. V tom roce se totiž z Krucemburku stala Křížová. To ovšem neřeší, z které doby je fotografický záběr. Všechno vypadá nově, stromky jsou malé, oplocení nepoškozené, řekl bych, že takhle Vrbkova chata vypadala ve třicátých letech minulého století, tedy krátce poté, co byla postavena (1935). V průběhu let byl objekt několikrát upravovaný a měnil podobu, naposledy doslova totálně v roce 2001.

Horní mlýn
Horní mlýn
U kolorované pohlednice je rok 1907 vytištěný na zadní straně, vydal ji nakladatel Karel Míšek, knihkupec v Chotěboři, kdežto černobílá pohlednice žádné vročení nemá. Je od nakladatele Aloise Zezuly z Chotěboře. Datum napsal odesilatel, a to 24. 10. 1932. Mlýn byl přestavěn v roce 1915, v té době se v něm loupal oves a vyráběly ovesné vločky, ale obilí se mlelo jen velmi málo. To všecho skončilo v roce 1954, v roce 1982 mlýn vyhořel, zbytky byly odstraněny a srovnány se zemí, dnes tam stojí jen hospodářské budovy, které nikdo neudržuje, takže chátrají. Viz zde.

Horní mlýn
Také tato pohlednice zřejmě pochází z třicátých let. Usuzovat to lze pouze ze zalesnění, protože na pohlednici žádný letopočet není, ani popsaná není, je čistá (Nakl. Karel Míšek, fotografoval prof. J. Víšek), a je to záběr z protějšího svahu, než je na předešlých dvou fotografiích. Ano, uprostřed vidíme střechy Horního mlýna. Doubravka teče odspodu zleva doprava, je to ten světlejší pruh uprostřed, nižší stromy vlevo skrývají náhon. Dneska je to všude kolem natolik zarostlé vysokými stromy, že podobné záběry z obou stran už není možné udělat.

Valcha
Postoupíme kousek níž po proudu, na pohlednici je Valcha, nevelký lesní rybníček se zajímavou historií. Viz třeba zde. Opět není možné zjistit rok, jen vydavatele, Tedy K. Míška, z čehož plyne jen jediné, že je to výjev z doby před druhou světovou válkou. Ale co hůř, těžko se určuje, z kterého břehu je to vyfocené. Domnívám se, že fotograf stál na hrázi, tedy v místech, kde se kdysi nacházelo stavení, čili valcha a později brusírna skla. V té době to už ale byly zpustlé ruiny.

Libice nad Doubravou
A jsme v Libice nad Doubravou. Na pohlednici je uvedeno Nakl. T. K. Míšek, Chotěboř, pohlednice nemá vročení, ale z psaní je zřejmé datum odeslání - 26. 3. 1907. Po zvětšení vidíme věž kostela a vlevo vykukující věžičku zámku. Z toho je zřejmé, odkud je to fotografované, tedy od Doubravky. Jenže když se podíváme pozorněji a uvědomíme si současnou podobu tohoto místa, musí nás napadnout, že to údolíčko uprostřed táhnoucí se vodorovně středem fotografie, je Doubravka. Tam jsou vidět skaliska, to je místo, kterému naše generace říkala Pod Uchytilovými. Je to tedy pohled z levého břehu. Zajímavé je také psaní. Pohlednice byla adresována docentu c. k. české university v Praze a zřejmě to bylo po cestě z Vídně.

Libice nad Doubravou
Pohlednice odeslaná 11. 8. 1906, vydal K. Míšek.

Libice nad Doubravou
Dobu, kterou tato pohlednice představuje, můžeme opět určit pouze podle data odeslání, tedy 5. 11. 1910. Pisatelka šipkou označila, kde bydlí, a protože před datum vtipně připsala V Mariánském údolí, mohla bydlet v Obstově mlýně, ale spíš ve stavení, které je zobrazeno na následující pohlednici. Tuto kolorovanou vydal nám už známý K. Míšek.

Libice nad Doubravou
Obytná budova leštírny skla, která stála na levém břehu Doubravky. Netroufám si určit rok, na pohlednici totiž není žádné vodítko, dokonce je poněkud neznámý i vydavatel - M. J. Tonet, Papierhandlung, Neuss a. Rh. Bylo by třeba hlubšího bádání, ale obrázek je to zajímavý. Budu se muset podívat, jak to tam vypadá dneska.

proklad
  28. 9. 2012
proklad
abych nezapomněl
proklad
Po kliknutí se každá pohlednice zvětší.

Tato stránka je určena těm, kteří to znají v okolí Libice nad Doubravou a zajímá je, jak to tam vypadalo před mnoha lety. Shromažďuju totiž pohlednice z těch míst a z té doby. Čtyři z pohlednic, které jsou tady, jsem koupil od sběratelů v září, jsou tedy čerstvé, musím se hned pochlubit.
Takže příjemné podívání.

Další dobové fotgrafie jsou tady nebo tady.
abych nezapomněl
proklad
na předchozí stránku


  návštěvní kniha    blog  

  předchozí  

  další  

  aktuální  


  další nabídka  

  doubravka  

  libické obrázky  

  pražské sochy

  fotografie

  zárubova galerie  

  vzpomínky

  videa  

  divoká řeka

  libické pohledy


  index  

  zcela úvodní

  kontakt  

  autor


  články  


hobby stránky || © Jiljí Záruba, 2012 || redakční systém HB3790™