Drobné libické obrázky / část o obci a okolí / okolí / informace jsou doplňovány od roku 1999 / 28. stránka z 66
-
      Libice nad Doubravou   Doubrava       Železné hory       kontakty       komentovat       domů  
slovo autora || uvod || vzpomínky || historie || okolí || hasiči || fotogalerie

Bezděkov

     Ves Bezděkov se poprvé připomíná r. 1536, kdy byla v majetku Petra Předbořského z Předboře. Asi za tohoto majitele byla ve vsi postavena tvrz, o níž se poprvé dozvídáme v r. 1563, když se čtyři bratři Předbořští rozdělili o předbořský statek. Z nich Aleš a Jindřich obdrželi srub ve vsi Bezděkově, kdež někdy tvrz od starodávna bývala, zároveň s třemi vesnicemi.
     Tito bratři Předbořští pravděpodobně po osamostatnění Bezděkova neudržovanou tvrz ještě v 16. století opravili. V r. 1615 držel Bezděkov Jan Hynek Předbořský z Předboře, který byl v r. 1623 odsouzen pro účast na stavovském odboji ke ztrátě třetiny svého statku. Zbytek bezděkovského statku mu byl proplacen v penězích a statek koupil Albrecht Hylebrant Lukavský z Lukavice.
     Za třicetileté války byl bezděkovský statek zpustošen a v r. 1650 ho museli Albrechtovi synové Maxmilián a Felix pro dluhy prodat i s okolními pěti vesnicemi Evě Kustošové, která statek připojila ke svému panství v Novém Studenci. Tady se uvádí bezděkovská tvrz jako sešlá. Zanikla ještě v 17. stol., neboť v popisu studeneckého panství z r. 1695 se již neuvádí. Nic se z ní nezachovalo a nelze určit, kde stála.

další místa
  Chotěboř  
  Maleč  
  Štěpánov  
  Bezděkov  

Bezděkov má
internetové stránky
bezdekov.sweb.cz    

I tento text jsem našel v otcových poznámkách, neznám tedy prameny, z kterých čerpal.

předchozí / další stránka
      náhodně vybrané odkazy
  hasiči       masopust       obrazy       Doubrava       hejkalové       naučná stezka  

Drobné libické obrázky / část o obci a okolí / okolí / autor © Jiljí Záruba / 28. stránka z 66